เหรียญหลวงพ่อเล็ก ไวัดไลย์ รุ่นแรก ปี 2482 จ.ลพบุรี

By พระดีแท้.com
Brand อมตะพระนิยม 1
Type เนื้อเงิน
Model
  • PDT9663 - 18,000.00 ฿
Buy More Info

รายละเอียด

เหรียญหลวงพ่อเล็ก ไวัดไลย์ รุ่นแรก ปี 2482 จ.ลพบุรี