เหรียญพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า พ.ศ. 2480

By พระดีแท้.com
Brand อมตะพระนิยม 2
Type ทองแดง
Model
  • PDT401 - 6,500.00 ฿
Buy More Info

รายละเอียด

เหรียญพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า พ.ศ. 2480