เหรียญพระธรรมสันทัศกาจารย์ วัดหลวงปรีชากูล รุ่นแรก ปี 2494 จ.ปราจีนบุรี

By พระดีแท้.com
Brand อมตะพระนิยม 2
Type ทองแดงกะไหล่
Model
  • PDT003 - 3,500.00 ฿
Buy More Info

รายละเอียด

เหรียญพระธรรมสันทัศกาจารย์ วัดหลวงปรีชากูล รุ่นแรก ปี 2494 จ.ปราจีนบุรี