ภาพถ่ายแววหางนกยุง พ.ศ.2493 หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ ทันหลวงพ่อ

By พระดีแท้.com
Brand อมตะพระนิยม 1
Type ภาพถ่าย
Model
  • PDT0009 - 5,500.00 ฿
Buy More Info

รายละเอียด

ภาพถ่ายแววหางนกยุง พ.ศ.2493 หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ ทันหลวงพ่อ